HenkilöstöMaaria Avoranta

Kasvatustieteiden kandidaattina ja nepsy-valmentajana Maaria tuo pedagogista osaamista perheiden kanssa tehtävään työhön. Lastensuojelun erikoistumiskoulutus vahvistaa Maarian asiantuntemusta asiakastyössä. Maaria on vahva lapsen äänen esille nostaja ja hän on myös helposti lähestyttävä ja huumorintajuinen kollega ja työntekijä.Anna Ekholm

Anna on sensitiivinen kokemusmentori, jonka osaamista hyödynnetään erityisesti varhaiseen vuorovaikutukseen ja kiintymyssuhteisiin sekä riippuvuussairauksiin liittyvissä työskentelyissä. Hänellä on pitkä kokemus kouluttamisesta ja vertaistukityöstä erilaisissa sote-alan yksiköissä ja Kokemuskumppani-koulutus. Anna on rauhallinen ja helposti lähestyttävä, ja hänellä on taito pysähtyä juuri oikeiden asioiden äärelle.


Mirka Impilä

Mirka tuo meille toimivia käytänteitä ja struktuuria arjen hässäkkään. Mirkan innostuneisuus ei jätä kylmäksi! Juuri valmistuneena sote-alan johtamisen YAMK tradenomina, psykiatrisena sairaanhoitajana sekä ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina Mirkalta löytyy paljon osaamista niin asiakastyöhön kuin organisaation toiminnan kehittämiseen.

Maria Kantonen

Marian innostuneisuus ja kehittämishalu on tarttuvaa! Maria on meidän organisoiva moniosaaja ja vahva työyhteisön rakentaja. Marian sitoutuneisuus työhön näkyy mm. periksiantamattomuutena haastavien tilanteiden äärellä. Maria on koulutukseltaan sosionomi amk ja lastensuojelun erikoistumiskoulutus tuo lisää näkökulmaa lastensuojelun asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Marialta onnistuu työskentely myös ruotsin kielellä.
Pia Köpsi

Pia toimii herkkänä kokemusmentorina, joka ei tingi asioista, joihin uskoo. Pia tuo kaikkien hyödyksi sekä kehittämis- että asiakastyöhön arvokkaan kokemusasiantuntijan näkökulman. Pialla on pitkä kokemus kokemuskonsultin työstä eri sote-alan yksiköissä ja lisäksi hän toimii myös kouluttajana ja hänellä on mm. Kokemuskumppani-koulutus. Pia on hyvä kuuntelija, mutta ottaa avoimesti asioita myös puheeksi. Pia innostaa kokeilemaan rohkeasti askeleita oman mukavuusalueen reunalla tai jopa hieman sen ulkopuolella.


Aija Laakso

Aija hyödyntää luottamuksellisen suhteen rakentamisessa luonto- ja eläinavusteista työskentelyä. Hän löytää ja huomaa lasten vahvuudet samalla kun onnistuu hyvässä yhteistyössä kaikkien perheenjäsenten kanssa. Aijalla on koulutustaustana sosionomi AMK (kohta myös YAMK), eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmentaja ja nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja.

Rosemary Rokki

Rosemary on yrityksen suuri ja lämmin sydän. Hän on helposti lähestyttävä, avoin ja sensitiivinen sekä suorapuheinen työntekijä, jonka vahvuuksia ovat perheterapiaosaaminen, perheen vuorovaikutustyöskentely ja perheen kokonaisvaltainen tukeminen haastavissa elämäntilanteissa. Rosemarylla on osaamista lastensuojelutyön lisäksi perheasiainsovittelusta, eroauttamisesta, parisuhdetyöskentelystä sekä uusperheneuvonnasta. 
Tuija Ruuskanen

Tuijalla on pitkä kokemus sekä lastensuojelu- että esihenkilötyöstä. Hänessä yhdistyvät rautainen ammattitaito ja lämmin sydän, jonka lähellä ovat dialogisuus, systeeminen ja suhdeperustainen työote. Tuijalla on vahva usko ihmisen kykyyn oppia ja muuttua haluamaansa suuntaan. Koulutukseltaan Tuija on sosionomi YAMK, perhepsykoterapeutti ja EMDR-terapeutti. Lisäksi Tuija on toiminut systeemisen työotteen ja dialogisten verkostomenetelmien kouluttajana.
Jarkko Salo

Jarkko on väkivaltatyön osaaja ja hänellä on kattava kokemus päihde- ja mielenterveystyön alalta. Jarkon vahvuuksiin kuuluu toiminnallisten menetelmien hyödyntäminen asiakastyössä. Lisäksi hän on helposti lähestyttävä ja turvallisen rauhallinen. Työssään Jarkko hyödyntää toimintaterapeutti amk-ammattitaitoaan. 

Joanna Seivi

Joanna on pitkän linjan sote-alan osaaja ja koulutukseltaan sairaanhoitaja AMK. Lisäksi Joannalla on kasvatustieteen opintoja ja ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutus. Joanna pystyy tuomaan esille nuoren ajatuksia, jos nuori ei itse kykene. Joanna tekee työtä sitoutuneesti huumoria unohtamatta.


Fanny Skog

Fanny tuo psykologina hyvän vahvistuksen asiakas- ja verkostotyöhön. Fannysta välittyy rauhallisuus, iloisuus ja lämminhenkisyys. Hänen kanssaan työskentely onnistuu myös ruotsin kielellä.

Tea Mattila

Tea on monikulttuurisen työskentelyn osaaja ja koulutukseltaan hän on yhteisöpedagogi amk. Tea omaa monipuolisen kokemuksen erilaisista tehtävistä ihmisten kanssa. Tea toimii tämän työn lisäksi arabian kielen tulkkina. Tean vahvuuksia on asioiden pohtiminen useasta näkökulmasta. Tean kanssa asiointi onnistuu luonnollisesti myös arabiaksi. 

Jussi Santalahti

Jussi tuo tiimiimme vahvaa mentalisaatio- ja kiintymyssuhdetyön näkökulmaa. Jussi on koulutukseltaan psykologian maisteri ja hänellä työkokemusta lastensuojelun kentältä myös sijaishuollon puolelta. Rakentavuus, kannattelevuus sekä hyvä huumorintaju kuvaavat Jussin tapaa olla vuorovaikutuksessa.


Veera Numminen

Veeralla on vahvaa osaamista sekä sosiaalialan että päihde- ja mielenterveysalan työstä. Veeralla on taito lähestyä haastavia tilanteita sensitiivisesti ja samanaikaisesti hahmottaa perheen kokonaistilannetta ja huomioida perheenjäsenten yksilöllisiä tarpeita. Veera on koulutukseltaan sosionomi AMK ja hänellä on kognitiivisen lyhytintervention koulutus. Veera opiskelee työn ohessa psykoterapeutiksi (kognitiivinen käyttäytymisterapia).


Veera Välimäki

Veera on toimintaterapian osaaja, jolla on kokemusta sijaishuollon ja erityisnuorten kanssa tehtävän työn lisäksi myös psykoosihoidon- ja neurologian kentiltä. Veeran tavoitteena on luoda perheelle ennakoitava ja tasapainoinen arki löytämällä ratkaisut yhdessä perheen kanssa pohtien. Veera on helposti lähestyttävä, iloinen ja innostava yhteistyökumppani.