Aitoa kohtaamista ja tukea perheille


ROSEMARYN TARINA, PSYKOTERAPIA JA PERHEPALVELUT: IHMISELTÄ IHMISELLE


"Rosemary, istu alas, ole hiljaa ja kuuntele." Nämä sanat olivat alakouluikäiselle Rosemarylle tuttuja hänen ilmaistessaan mielipiteitään tai puuttuessaan epäoikeudenmukaisuuteen. Vahva oikeudentunto ja halu auttaa ihmisiä elämän kipukohdissa ovat vain vahvistuneet elämänkokemusten myötä. Rosemary korostaa avun hakemisen inhimillisyyttä ja tärkeyttä, sillä me kaikki tarvitsemme joskus toisen ihmisen tukea ja rinnalla kulkemista.

Ihmisten kanssa työskentely on se, mikä innostaa Rosemaryä edelleen. Hänet tuntevat kuvaavat häntä päämäärätietoiseksi, elämänmyönteiseksi ja sydämelliseksi. Toivon ylläpitäminen on viesti, jonka hän haluaa vahvistaa: vaikeissakin tilanteissa on toivoa, eikä kenenkään tarvitse kulkea yksin.

Kun yritysidea oli vielä muotoutumassa, Rosemary tiesi yhden asian varmasti: palvelut viedään ihmisten luokse, heidän arkeensa ja koteihinsa. Idea omasta yrityksestä kypsyi ajan myötä perheen kasvaessa. Rosemarylle on tärkeää, että jokaisella perheellä on oikeus ihmisarvoiseen elämään. Hän painottaa jokaisen perheenjäsenen oikeutta tulla kohdatuksi arvokkaasti, saada turvaa, tulla kuulluksi ja nähdyksi sekä saada tarvitsemaansa hoivaa ja huolenpitoa. Psykoterapia- ja perhepalvelut on olemassa tätä elämää vahvistamaan.

Yrityksen palvelut kehittyvät jatkuvasti, mutta soteasiantuntijuus säilyy. Rosemaryn kiinnostus oppimiseen ja havainnot työelämästä johtivat hänet aikanaan psykoterapiaopintoihin. Hän uskoo, että voimme jakaa toisillemme kokemuksiamme ja oppimaamme, ja yhdessä luomme tilan avoimelle vastavuoroisuudelle, jossa oppiminen mahdollistuu. Tämä kokonaisuus on osiensa summa, jota Rosemary vahvistaa etsimällä alan huippuammattilaisia rinnalleen.

Eläimillä ja luonnolla on Rosemarylle suuri merkitys. Hän rauhoittuu parhaiten metsässä, yksin tai yhdessä lasten ja ystävien kanssa. Rakas perheenjäsen, Sulo-kissa, seikkailee toisinaan hänen mukanaan töissä viihdyttämässä perheitä. Eläin- ja luontoavusteisuus onkin olennainen osa psykoterapia- ja perhepalveluiden tarjontaa. Rosemary haluaa myös muistuttaa leikin tärkeydestä. Psykoterapia- ja perhepalveluiden täyttäessä viisi vuotta elää se vielä mielikuvituksen ja leikin vaihetta, joita aiomme vaalia yrityksen kasvaessa. Viisivuotiaalla yrityksellä on huumorintajua ja sen nauru heijastaa toiveikkuutta ja elämäniloa. Kasvavaa yritystä tulee kuitenkin hoivata, kuten lasta, jotta sen hyvinvointi ja kasvu turvataan.

"Ajattelen, että psykoterapia- ja perhepalvelut on meidän yritys," Rosemary sanoo. Yritys, jolla on halu tuottaa hyvää ihmisiltä ihmisille. Elämän eri tilanteet vaativat rohkeutta, kuten yrityksen perustaminenkin.

Muistathan, että rohkeus on uskallusta toimia, vaikka pelottaisi. Sinä pystyt, minä pystyn – yhdessä pystymme!

Terkuin,
Rosemary
Psykoterapia- ja perhepalvelut


OLEMME KAIKKI ARVOKKAITA SELLAISINA KUIN OLEMME!


TARJOAMAMME PALVELUT


 • Tehostettu perhetyö

 • Terapeuttijohtoinen perhetyö

 • Kriisiperhetyö

 • Perhearviointi

 • Vanhemmuuden arviointi

 • Valvotut vaihdot

 • Valvotut/tuetut tapaamiset

 • Systeeminen sosiaalityö
 • Perheasioiden sovittelu
 • Muu asiantuntija toiminta
 • Perhe- ja pariterapia

 • Uusperheneuvonta 

 • Sosiaalinen kuntoutus