Aitoa kohtaamista ja tukea perheille


VISIO


Visiomme on tehdä laadukasta perhe- ja pariterapiaa sekä systeemistä avohuollon lastensuojelutyötä, jossa perhe on keskiössä aktiivisena toimijana. Systeeminen työskentely pohjautuu perheen omaan systeemiin sekä perheeseen osana muuta verkostoa sekä moniammatillisesti toteutettuun työskentelyyn, jossa vastavuoroisuuteen pohjautuvalla perheen osallisuudella nähdään olevan suuri merkitys työskentelyn vaikuttavuuden näkökulmasta katsottuna.

Haluamme tehdä laadukasta ja vaikuttavaa psykososiaalista avohuollon lastensuojelutyötä sekä kehittää ammatillista osaamistamme tässä yhteiskunnassa vastaamaan paremmin sen muuttuviin tarpeisiin. Vahvuutemme on moniammatillisen tiimin tarjoama monialainen ymmärrys asiakkaiden erilaisiin tilanteisiin, reflektiivinen työote ja kattavat tukirakenteet, joiden kautta mahdollistuu korkealaatuinen asiakastyö.

Laadukkuudella tarkoitamme sitä, että keskitymme vastavuoroiseen vuorovaikutukseen ja tuotamme sitä kautta vaikuttuvuutta asiakkaillemme. Jokainen yksilö on arvokas ja ainutlaatuinen oma itsensä. Työskentelyssämme lähestymistapamme on toista arvostavaa ja sensitiivistä. Työskentelymme on avointa, joka lisää työskentelyn läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta suhteessa perheisiin.

Toimintamme pohjautuu Psykoterapia- ja perhepalveluiden arvoihin, joita ovat avoimuus, luotettavuus, ihmisarvoinen ja oikeudenmukainen toisen kohtaaminen, kunnioittaminen, vastuu ja välittäminen, yhteistyökyky ja palvelualttius, luovuus ja kehitysmyönteisyys sekä työntekijöiden hyvinvointi.


OLEMME KAIKKI ARVOKKAITA SELLAISINA KUIN OLEMME!


TARJOAMAMME PALVELUT


 • Perhe- ja pariterapia

 • Uusperheneuvonta 

 • Sosiaalinen kuntoutus

 • Tehostettu perhetyö

 • Terapeuttijohtoinen perhetyö

 • Kriisiperhetyö

 • Perhearviointi

 • Vanhemmuuden arviointi

 • Valvotut vaihdot

 • Valvotut/tuetut tapaamiset

 • Systeeminen sosiaalityö
 • Perheasioiden sovittelu
 • Muu asiantuntija toiminta