MEISTÄ


Psykoterapia- ja perhepalvelut Oy on suomalainen yritys. Yritys on aloittanut toimintansa 2018 T:mi Rosemary Rokki Psykoterapia- ja perhepalvelut ja yhtiömuutoksen (12/2020) myötä V-S Psykoterapia- ja perhepalvelut Oy.

Psykoterapia- ja perhepalveluiden vahvaa toimintakulttuuria on avoimuus ja puheeksi ottaminen, jossa jokaiselle annetaan tilaa tulla kuulluksi sekä kohdatuksi omana itsenään.

Psykoterapia- ja perhepalveluiden toimintaa kuvastaa synergia, eli yhteistyö ja yhdessä työskenteleminen, kokonaisuus on suurempi kuin sen osien summa ja tämä on yrityksemme toiminta-ajatuksen ydin. Psykoterapia- ja perhepalveluiden tuottamat palvelu on tehokasta, vaikuttavaa, terapeuttista ja voimaannuttavaa. Työmme rakentuu yhdessä asiakasperheen kanssa asetettuihin tavoitteisiin ja tuloksellisuuteen. Tavoitteena on aina perheen elämäntilanteen kohentuminen ja voimaantuminen.

Henkilöstömme koostuu oman alansa erityisosaajista perhe- ja paripsykoterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä, sosionomi ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Kaikilla työntekijöillä on peruskoulutuksen lisäksi muita lisäkoulutuksia sekä pitkä työkokemus lastensuojelun eri asiantuntijatehtävistä. Tiimillämme on halu kehittää toimintaamme ja tehdä arvokasta työtä lastensuojelun kentällä.


Henkilöstö


Rosemary Rokki Aija Laakso


Emmi hallamaa


Maija Lunden

Joanna Seivi


Johannes Rantala

Salla Pajamäki


Maaria Avoranta